Korrektuur

Hea tekst on üheselt arusaadav, järgib õigekirja ja kirjavahemärgistust. Korrektuur võib ka eelneda teksti tõlkimisele, kui alustekst vajab arusaadavuse mõttes kohendamist. Eriti oluline on juhtida tähelepanu alusteksti korrigeerimise vajadusele selle kasutamisel mis tahes avalikus vormis. Korrektuuri loeb alati teine pädev isik, mitte antud teksti tõlkija.

Toimetamine

Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Toimetamise käigus kontrollime nii tõlke vastavust alustekstile kui ka erialaterminite kasutust (sisuline toimetamine), sõnavalikut, lausestust, stiili jm (keeleline toimetamine). Meilt saate tellida tekstide korrektuuri ja toimetamist ka eraldi teenusena.

Korduv ülevaatus – kindel kvaliteet

Kujundatud teksti korral teostame esmase korrektuuri ja toimetamise nn tööfailides, misjärel tekst küljendatakse, järgides olemasolevat kujundust või luues uue kujunduse. Seejärel vajab tekst kindlasti veelkordset ülevaatust. Samuti teeme kliendiga kooskõlastatult kõik vajalikud parandused ja täiendused tõlkemällu ja terminibaasi. Juba kujundatud failidesse hilisemate tekstimuudatuste sisseviimisel lisandub korrektuuri maksumusele kujundusteenuse hind ajatööna. Enne materjali kliendile väljastamist teostatakse alati viimane väljastuseelne ülevaatus. Materjali trükkimisel soovitame kindlasti tellida trükieelse ülevaatuse. Meilt tervikteenuse (tõlge, kujundus, trükkimine) ostmisel on see teenus paketis sees.

Küsi pakkumist


    Korduma kippuvad küsimused

    Jah, see on võimalik. Haarame sellises olukorras projekti mitu tõlkijat, kes tõlgivad teie poolt saadetud tõlkemälu kasutades tõlkemäluserveri online-keskkonnas sama teksti paralleelselt. Nii on võimalik kindlustada teile suure projekti õigeaegne valmimine, kaotamata kvaliteedis.
    Jah, on küll. Kasutame tehniliste tekstide tõlkimiseks spetsiaalset tõlkemäluprogrammi. Tõlkijad saavad vajalikud juhised ja kõik Teie terminid salvestatakse tõlkimise käigus tõlkemällu.
    Jah, loomulikult. Esmalt teostame tõlke, säilitades olemasoleva kujunduse. Seejärel küljendame tõlke ja teostame vajalikud etapid kuni trükiettevalmistuseni välja. Seejärel trükime ja väljastame Teile kõigis neljas keeles voldikud soovitud asukohta.