Tõlkemälu

tolkemalu

Tõlkemälu (TM) on tõlkimise käigus tõlkija(te) poolt loodav lähte- ja sihtkeele lausepaaride ehk tõlkesegmentide kogum, mis loob kahe keele vahele seose.

TM-i eesmärgiks on eelkõige:

  • kiirendada tõlkimisprotsessi;
  • ühtlustada terminikasutust;
  • säästa kliendi raha olemasolevate tõlkesegmentide arvelt.

Ühtlasi võib klient kindel olla, et varem kooskõlastatud ja/või eelnevalt kinnitatud tekstiosad säilivad tõlkimise käigus muutumatul kujul. Kui tõlkebürool on aga ettepanekuid eelnevalt mujal tõlgitud teksti osas, siis muudatused viime sisse ainult kooskõlastatult kliendiga.

AD 3DOORS kasutab rahvusvaheliselt tunnustatuimat tõlkemäluprogrammi SDL Trados.

Erinevate tõlkeprojektide raames on meil kogemused töötamisest ka teiste TM-programmidega (SDLX, Transit, MemoQ jt).

TM-programmide lisaeelis on võimalus säilitada olemasolevat kujundust ja vormingut minimaalse ajakuluga.

AD 3DOORS projektijuhid teevad kogu tõlkeprotsessi käigus tihedat koostööd kujundajatega ja küljendajatega (vt töövoo näidisskeem). Kujundajad hoolitsevad, et tekst enne tõlkimist vajalikku tõlkeformaati tõsta ning tagavad teksti hilisema uuestiküljendamise ja kujundamise.
Kindlustame, et tõlkimise käigus pikenenud tekst ära mahuks, otsime vajadusel sobiva fondi (kui olemasolev font sihtkeeles puudub – eriti sage on see probleem vene, läti ja leedu keeles) ja vaatame, et mis tahes muud tehnilised nõuded oleksid täidetud.

TM-programmide abil säästame varem kujundatud tekstide tõlkimisel oluliselt kliendi raha, sest tõlkimisele järgnev küljendamine on tänu TM-programmis sisalduvatele koodidele osaliselt eelprogrammeeritud. Samuti viib see inimliku eksimisvõimaluse küljendamisel miinimumini.
Kui varasem kujundus on olemas ja vajate vaid tõlget ja mõni teenuseosutaja küsib liiga kõrget tõlke kujundustasu, siis soovitame võtta võrdlev pakkumine meilt.

Teenused

 

Tõlkimine

Meie professionaalsete tõlkijate ja toimetajate meeskond koosneb oma ala hinnatud spetsialistidest.

 

Toimetamine

Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Hea tekst on alati üheselt arusaadav.

 

Küljendamine

Meie pädevus garanteerib, et mis tahes materjalid on vormistatud korrektselt, arvestades kliendi vajadusi.

 

Trükiteenused

Kui tellite meilt eelnevalt tõlke- ja/või kujundusteenuse, on mugav tellida kõik seotud teenused, 3-ühes teenusepaketina.

Miks meie?

Maailmas on üha tähtsam silma paista. Head teksti toetab sisukas pilt. Ja vastupidi. Tõlkebüroo ülesanne on kiiresti muutuvas maailmas aina keerukam, kuid seda rohkem väljakutseid pakkuv. Tõlkimine ei tähenda ainult teksti edasiandmist, vaid selle kohandamist vastavalt keskkonnale, kasutades olemasolevaid või koostades uusi terminibaase ja tõlkemälusid ning luues uut teksti jätkuvalt täiendatavate tõlkemäluprogrammide keskkonnas. Vaatamata välisele tehnilisele küljele on tõlkimine sisult ometi kunst, mis vajab endiselt väga hea keeletajuga kogenud professionaale.

Tere tulemast AD 3DOORSi kliendiks!
ad3doors.ee

Kindel partner

AD 3DOORS tegutseb aastast 1992. Aastakümnete jooksul oleme välja töötanud kvaliteetse teenusevoo põhimõtted ja kujundanud meeskonna oma ala parimatest.
ad3doors.ee

Usaldusväärne

Meil on rõõm oma kogemusi ja oskusi klientidega igapäevaselt jagada. Lisaks pakume oma klientidele lisaväärtust, osutades kujundus-, küljendus– ja trükiteenuseid.
ad3doors.ee

Säästlik

Suhtume alati säästlikult klientide ressurssidesse. Nii näiteks hoiab klient oluliselt kokku korduvatelt tekstiosadelt, mida tõlgime tõlkemälu abil.