Kvaliteet

kvaliteet

KVALITEEDI TAGAMINE

Tõlketeenuse standard

AD 3DOORS lähtub tõlketeenuse osutamisel tõlketeenuse Eesti standardist EVS-EN ISO 17100:2015, mis on identne Euroopa standardiga EN ISO 17100:2015 ja välja antud Euroopa Standardikomitee (CEN) loal. Ettevõtte tegevus on kooskõlas ISO 9001:2015 standardi ja Eesti Tõlkebüroode Liidu tõlketeenuse kvaliteedistandardiga.

Kvaliteedi tagamiseks on ettevõttes kasutusel kvaliteedijuhtimissüsteem, mis hõlmab muuhulgas:

  • tõlkijate testimismenetlust;
  • projektijuhtimise etappide registreerimist andmebaasis;
  • koostööd kõikide projektiosaliste vahel;
  • tihedat koostööd klientidega;
  • projektide kontrolliprotseduure;
  • materjalide arhiveerimist vastavalt kokkulepitule;
  • konfidentsiaalsusnõuete täitmist;
  • klientide tagasisidet.
Kvaliteedi tagamisel on meie trumbiks teotahteline ja kogenud meeskond, kuhu kuuluvad hoolikalt valitud ja pikaajalise töökogemusega oma valdkonna spetsialistid.
AD 3DOORS teenuste kvaliteedist annavad tunnistust pikaajalised ja usaldusväärsed kliendisuhted nii Eestis kui teistes EL liikmesriikides.

Teenused

 

Tõlkimine

Meie professionaalsete tõlkijate ja toimetajate meeskond koosneb oma ala hinnatud spetsialistidest.

 

Toimetamine

Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Hea tekst on alati üheselt arusaadav.

 

Küljendamine

Meie pädevus garanteerib, et mis tahes materjalid on vormistatud korrektselt, arvestades kliendi vajadusi.

 

Trükiteenused

Kui tellite meilt eelnevalt tõlke- ja/või kujundusteenuse, on mugav tellida kõik seotud teenused, 3-ühes teenusepaketina.

Miks meie?

Maailmas on üha tähtsam silma paista. Head teksti toetab sisukas pilt. Ja vastupidi. Tõlkebüroo ülesanne on kiiresti muutuvas maailmas aina keerukam, kuid seda rohkem väljakutseid pakkuv. Tõlkimine ei tähenda ainult teksti edasiandmist, vaid selle kohandamist vastavalt keskkonnale, kasutades olemasolevaid või koostades uusi terminibaase ja tõlkemälusid ning luues uut teksti jätkuvalt täiendatavate tõlkemäluprogrammide keskkonnas. Vaatamata välisele tehnilisele küljele on tõlkimine sisult ometi kunst, mis vajab endiselt väga hea keeletajuga kogenud professionaale.

Tere tulemast AD 3DOORSi kliendiks!
ad3doors.ee

Kindel partner

AD 3DOORS tegutseb aastast 1992. Aastakümnete jooksul oleme välja töötanud kvaliteetse teenusevoo põhimõtted ja kujundanud meeskonna oma ala parimatest.
ad3doors.ee

Usaldusväärne

Meil on rõõm oma kogemusi ja oskusi klientidega igapäevaselt jagada. Lisaks pakume oma klientidele lisaväärtust, osutades kujundus-, küljendus– ja trükiteenuseid.
ad3doors.ee

Säästlik

Suhtume alati säästlikult klientide ressurssidesse. Nii näiteks hoiab klient oluliselt kokku korduvatelt tekstiosadelt, mida tõlgime tõlkemälu abil.