Meist

keeled-esilehele

AD 3DOORS

Tõlkebüroo

AD 3DOORS alustas 1992. aastal esmalt reklaami- ja kujundusteenuste pakkujana. Oma osa tegevuse sellisel väljakujunemisel oli tookord tegevusse kaasatud inimestel, nende oskusteabel ning kunstihariduslikul taustal.

Visuaalne kujund ja tekst (ka tõlketekst) on alati väga tihedalt seotud. Nii leidsime, et on oluline pakkuda klientidele lisaväärtust, ühendades kujundusteenused tõlketöödega.

Tõlketeenuste pakkumise väljaarendamise tingis ka üha suurenev nõudlus. Meie tõlkebüroo meeskonda kuuluvad oma valdkonna professionaalid (tõlgid, tõlkijad, keeletoimetajad, erialatoimetajad, kujundajad), kes annavad alati oma parima, lähtudes klientide nõudmistest ja vajadustest.
Lisaks tõlketeenusele ja kujundamisele (DTP teenused) oleme alates asutamisest jätkuvalt osutanud trükiteenuseid, et pakkuda klientidele mugavat võimalust saada tõlkimisega seotud teenused ühest kohast. Nii ongi meie tõlkebürool kolm ”ust” ehk põhiteenust: tõlkimine, küljendamine, kujundamine ja trükkimine, et pakkuda klientidele kiiresti ja mugavalt kvaliteetset kompleksteenust. Üha suurenev rahvusvaheline suhtlus ja piiriülene koostöö eeldab kindla ja usaldusväärse tõlkepartneri olemasolu. On tähtis, et tõlkepartner suudaks pakkuda ka lisateenuseid, alates reklaamtekstide kirjutamisest kuni valmis trükiseni. Nii jätame klientidele võimaluse keskenduda oma põhitegevusele.

Alates Eesti liitumisest Euroopa Liiduga oleme osutanud tõlketeenuseid paljudele EL-i liikmesriikide ettevõtetele ja koostööpartneritele. Tänaseks on tõlkebürool lojaalsed püsikliendid ja ka koostööpartneritest tõlkijad enamikus ELi liikmesriikides. AD 3DOORS tõlkebüroo avatud suhtlusstiiliga multikultuurne lähenemine ja rahvusvahelised projektijuhtimise kogemused on teinud meist tõsiseltvõetava, lojaalse ning tunnustatud tõlketeenuse ja DTP teenuste pakkuja.

Tere tulemast AD 3DOORSi kliendiks!

Teenused

 

Tõlkimine

Meie professionaalsete tõlkijate ja toimetajate meeskond koosneb oma ala hinnatud spetsialistidest.

 

Toimetamine

Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Hea tekst on alati üheselt arusaadav.

 

Küljendamine

Meie pädevus garanteerib, et mis tahes materjalid on vormistatud korrektselt, arvestades kliendi vajadusi.

 

Trükiteenused

Kui tellite meilt eelnevalt tõlke- ja/või kujundusteenuse, on mugav tellida kõik seotud teenused, 3-ühes teenusepaketina.

Miks meie?

Maailmas on üha tähtsam silma paista. Head teksti toetab sisukas pilt. Ja vastupidi. Tõlkebüroo ülesanne on kiiresti muutuvas maailmas aina keerukam, kuid seda rohkem väljakutseid pakkuv. Tõlkimine ei tähenda ainult teksti edasiandmist, vaid selle kohandamist vastavalt keskkonnale, kasutades olemasolevaid või koostades uusi terminibaase ja tõlkemälusid ning luues uut teksti jätkuvalt täiendatavate tõlkemäluprogrammide keskkonnas. Vaatamata välisele tehnilisele küljele on tõlkimine sisult ometi kunst, mis vajab endiselt väga hea keeletajuga kogenud professionaale.

Tere tulemast AD 3DOORSi kliendiks!
ad3doors.ee

Kindel partner

AD 3DOORS tegutseb aastast 1992. Aastakümnete jooksul oleme välja töötanud kvaliteetse teenusevoo põhimõtted ja kujundanud meeskonna oma ala parimatest.
ad3doors.ee

Usaldusväärne

Meil on rõõm oma kogemusi ja oskusi klientidega igapäevaselt jagada. Lisaks pakume oma klientidele lisaväärtust, osutades kujundus-, küljendus– ja trükiteenuseid.
ad3doors.ee

Säästlik

Suhtume alati säästlikult klientide ressurssidesse. Nii näiteks hoiab klient oluliselt kokku korduvatelt tekstiosadelt, mida tõlgime tõlkemälu abil.