Tõlkimine, toimetamine, küljendamine, kujundamine ja vajadusel trükiettevalmistus ning trükiteenused. Tõlketeenuste alt võite tellida nii kirjalikku kui suulist tõlget, samuti näiteks tehniliste tekstide ning majandustekstide tõlget, lokaliseerimist ja ka mitmekeelseid suurprojekte.

AD 3DOORS lähtub tõlketeenuse osutamisel tõlketeenuse Eesti standardist EVS-EN ISO 17100:2015, mis on identne Euroopa standardiga EN ISO 17100:2015 ja välja antud Euroopa Standardikomitee (CEN) loal. Ettevõtte tegevus on kooskõlas ISO 9001:2015 standardi ja Eesti Tõlkebüroode Liidu tõlketeenuse kvaliteedistandardiga.

 

Tõlkimine

Meie professionaalsete tõlkijate ja toimetajate meeskond koosneb oma ala hinnatud spetsialistidest.

 

Toimetamine

Kvaliteetse teksti tagavad omavahel tihedalt seotud korrektuur ja toimetamine. Hea tekst on alati üheselt arusaadav.

 

Küljendamine

Meie pädevus garanteerib, et mis tahes materjalid on vormistatud korrektselt, arvestades kliendi vajadusi.

 

Trükiteenused

Kui tellite meilt eelnevalt tõlke- ja/või kujundusteenuse, on mugav tellida kõik seotud teenused, 3-ühes teenusepaketina.

 

Disain

Teie käsutuses on akadeemilise kunstiharidusega kujundajad. Kasutame enamlevinud küljendus- ja kujundustarkvara.