Oikoluku

Hyvä teksti on yksiselitteisesti ymmärrettävä, helppolukuinen sekä kielioppisääntöjen mukainen. Oikoluku voidaan tehdä myös ennen tekstin kääntämistä, jos lähdeteksti sitä vaatii. On tärkeää kiinnittää huomiota lähdetekstin vikojen korjaamiseen, jos tämäkin teksti tulee olemaan millä tahansa tavalla julkista. Tekstin tarkistaminen useaan kertaan takaa hyvän lopputuloksen. Oikoluvun toteuttaa aina joku muu asiantuntija kuin tekstin kääntäjä.

Kielentarkastus

Laadukkaan tekstin takeena ovat toisiinsa liittyvät oikoluku ja kielentarkastus. Kielentarkastuksen yhteydessä tarkastamme niin käännöksen ja lähdetekstin vastaavuuden, alakohtaisten termien käytön (ns. sisällöllinen tarkastus) kuin myös sanavalinnat, lauseenmuodostuksen, tyyliseikat jne. (ns. kielellinen tarkastus). Meiltä saatte tilata oikolukua ja kielentarkastusta myös erillispalveluna.

Toistuva tarkastus – varma laatu

Teksteihin, joihin liittyvät myös DTP-palvelut, tehdään ensimmäinen oikoluku ja kielentarkastus ns. työtiedostoissa, jonka jälkeen teksti taitetaan käyttäen olemassa olevaa taittoa tai luodaan uusi graafinen suunnittelu ja/tai taitto. Tämän jälkeen teksti tarkistetaan vielä kerran. Tehdään myös tarvittavat muutokset asiakkaan kanssa yhteistyössä sekä täydennykset käännösmuistiin ja termijärjestelmään. Myöhemmät täydentävät tekstimuutokset lopullisesti taitettuihin tiedostoihin laskutetaan erikseen. Lopputarkastus suoritetaan ennen tilauksen asiakkaalle antamista. Jos materiaali menee painatukseen, suosittelemme varaamaan aikaa ja tilaamaan aina painatusta edeltävän täydentävän tarkastuksen, joka tulee asiakkaalle monta kertaa halvemmaksi kuin uusi painatus. Tilaamalla yhdistelmäpaketin (käännös, taitto, painatus), painatusta edeltävä tarkastus kuuluu hintaan.

Pyydä tarjous


    Usein kysytyt kysymykset

    Kyllä on. Käytämme teknisten tekstien kääntämisessä apuna käännösmuistityökalua. Kääntäjät saavat tarvittavan ohjeistuksen ja kaikki termit tallennetaan käännösmuistiin kääntämisen aikana. Samaa käännösmuistia käytetään seuraavan käännöstehtäväsi yhteydessä uudelleen ja se täydentyy taas kääntämisen aikana. Näin voit olla varma, että teksteissäsi on aina käytetty oikeita termejä. Käännösmuisti takaa mm. sen, että toistuvista tekstin osuuksista laskemme alennuksen ja uusien tekstinosien kääntäminen on nopeampaa.
    Kyllä. Ensin käännämme, säilyttäen olemassa olevan ulkoasun. Sitten taitamme käännöksen ja suoritamme vaadittavat työvaiheet painovalmisteluun saakka. Tämän jälkeen painamme ja toimitamme Teille valmiit erikieliset esitteet haluamaanne paikkaan.
    Kyllä, tämä on mahdollista. Käytämme tällaisessä tapauksessa monta kääntäjää, jotka työskentelevät samanaikaisesti käännösmuistipalvelimen online-ympäristössä, samaa käännösmuisti käyttäen. Näin on mahdollista varmistaa laajankin käännöksen valmistuminen laadukkaasti ja nopeasti.